KULTÚRNY DOM V OMŠENÍ

 

OMŠENIE – žije nás tu takmer dvetisíc. Sme povestní bohatou kultúrnou tradíciou, no už druhé desaťročie sme bez kultúrneho domu. Existuje spôsob ako opäť obnoviť náš kulturák? Určite áno. Svitá nádej, že Kultúrny dom v Omšení sa konečne dočká rekonštrukcie. Koncom júna 2016 zmenil svojho majiteľa. A čo sa bude diať ďalej?

Kultúra v obci

Niet pochýb o tom, že kultúrny dom v našej obci veľmi chýba. Tí skôr narodení si dobre pamätajú jeho vyťaženosť v minulosti.

Obec kúpu odmietla

V hlasovaní poslanci obec. zastupiteľstva odkúpenie kultúrneho domu neschválili (proti: 8, zdržal sa: 1).

Investor?

Kladiete si otázku, či je človek zo súkromného sektora skutočne vhodným vlastníkom kultúrneho domu?                     

Reakcia kompetentných

Členovia farskej rady jednohlasne schválili úmysel investora. Zástupcovia obce podporovali zámer.

Úprimne a vážne?

Myslí to nový vlastník s omšenským kulturákom úprimne a vážne?